otwieramy drzwi do sukcesu

Doświadczenie

 • Skuteczne doradztwo w zakupie pakietu większościowego akcji spółki z branży spożywczej w Polsce
  – 70 mln zł
 • Doradztwo w inwestycjach w branży nieruchomości > 5 mln zł
 • Pozyskanie kapitału dla firmy z branży spożywczej > 50 mln zł
 • Wycena spółki branży stoczniowej wartości > 100 mln zł
 • Wycena spółki z branży budowlanej ok. 30 mln zł
 • Wyceny spółek giełdowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego o kapitalizacji > 300 mln zł
 • Badania analityczne i doradztwo w zakupie pakietów spółek bankowych operujących na rynkach byłych republik radzieckich: Kazachstan, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Uzbekistan i Białoruś
 • Analiza rynku nieruchomości na Ukrainie
 • Doradztwo w inwestycje w spółki sektora energetycznego na Ukrainie
 • Zakup pakietów mniejszościowych w spółkach sektora medialnego w Polsce i Czechach - analizy, wyceny i doradztwo
 • Analizy rynku sprzedaży detalicznej w Polsce z nakierowaniem na sprzedaż odzieży, księgarnie oraz restauracje
 • Inwestycje kapitałowe w pakiety mniejszościowe w sektor bankowy w Polsce - analiza, wycena i doradztwo
 • Zakup mniejszościowych pakietów spółek budowlanych o kapitalizacji poniżej 300 mln zł – analiza, wycena i doradztwo
 • Zakup spółki z branży inżynierii środowiska – transkacja poza giełdowa – analiza, wycena, doradztwo transakcyjne
 • Pośredniczenie w znalezieniu finansowania dla projektu z branży nieruchomości pod projekt deweloperski > 15 mln zł