otwieramy drzwi do sukcesu

Prezes

Joanna Piętowska jest założycielem JPP Investments jak również pełni funkcję Prezesa.


Joanna Piętowska uzyskała tytuł ACCA (2006) i IMC (2005) podczas edukacji w Londynie oraz tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2002).


Doświadczenie zawodowe zdobyła w londyńskim City, pracując w Bonfield Asset Management – funduszu inwestycyjnym, operującym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i byłych republik radzieckich.


Zajmując pozycję Head of Research od 2003 roku zaangażowana była w liczne projekty analityczno-doradcze dotyczące inwestycji w różne branże na giełdach papierów wartościowych regionu oraz transkacje private equity.


Kierowała wieloma projektami obejmującymi: przygotowanie oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, wyceny spółki, sporządzenie biznes planów na potrzeby rozwoju spółek poprzez przejęcia czy rozwój organiczny, oraz pozyskania dla nich finansowania kapitałowego.


W ramach kierowanych projektów współpracowała z zarządami spółek oraz inwestorami krajowymi i zagranicznymi.


Joanna Piętowska porozumiewa się biegle w języku angielskim i rosyjskim.