otwieramy drzwi do sukcesu

Zespół

Zespół JPP składa się z konsultantów posiadających bogate doświadczenie na rynku finansowym i inwestycyjnym.


Uczestniczyliśmy w pozyskiwaniu kapitału na rynku niepublicznym, doradztwie przy przejęciach podmiotów przez fundusze kapitałowe – (buy side) oraz świadczyliśmy usługi konsultingowe.


Współpracujemy również z szerokim gronem specjalistów, dzięki czemu posiadamy stały dostęp do szerokiego kręgu najwyższej klasy ekspertów.


Znamy także rynek od drugiej strony – jako reprezentant funduszy inwestycyjnych z Wielkiej Brytanii na bieżąco poszukujemy potencjalnych inwestycji w Polsce przynoszących nieprzeciętną stopę zwrotu dla inwestora a zapewniających finansowanie rozwoju biznesu dla podmiotu w Polsce.