otwieramy drzwi do sukcesu

Corporate Finance

Corporate Finance to specyficzny obszar finansów, koncentrujący się na wspieraniu finansowych procesów decyzyjnych, wraz z narzędziami i analizami wykorzystywanymi w tych procesach. Ma on na celu maksymalizację wartości akcjonariuszy.


Obszar Corporate Finance obejmuje krótko i długoterminowe decyzje oraz wykorzystuje szeroki wachlarz technik analitycznych, mających na celu ocenę projektów inwestycyjnych, strategii ich finansowania, wyceny wartości firmy, zarządzaniu kapitałem obrotowym etc.


Zakres oferowanych usług:

  • Due diligence
  • Wycena wartości przedsiębiorstwa metodami DCF i porównawczą
  • Szacowanie wartości projektów inwestycyjnych metodami NPV, IRR, EVA, MVA, CFA
  • Biznes plany
  • Prognozowanie finansowe
  • Analizy finansowe
  • Analizy strategiczne i rozwoju
  • Analizy otoczenia biznesowego
  • Restrukturyzacja