otwieramy drzwi do sukcesu

Fuzje i przejęcia

Doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć obejmuje:

  • Badanie Due Diligencebadanie perspektyw rynkowych przedsiębiorstwa będącego przedmiotem potencjalnego przejęcia. Badanie obejmuje otoczenie biznesowe i prawne przedsiębiorstwa, określa możliwości wzrostu sprzedaży, kanały dystrybucji wraz z ich jakością, ryzyka rynkowe na jakie narażony jest biznes w przyszłości i efektywność finansową oraz podatkową. Rezultatem badania jest raport ze wskazaniem rekomendacji inwestycyjnej oraz dopasowania przedsiębiorstwa do strategii i kryteriów inwestycyjnych Klienta wraz z szacunkową wyceną.
  • Integrację / Dezintegrację po procesie przejęcia – wspieramy kadrę zarządzającą w integracji przejętego podmiotu tak aby uzyskać maksymalne efekty synergii w minimalnym przedziale czasowym.

Postaw na wiedzę i doświadczenie profesjonalnej firmy doradczej i
zapytaj o ofertę na usługi doradcze w zakresie transakcji fuzji i przejęć.