otwieramy drzwi do sukcesu

Outsourcing Finansowy

Usługa Outsourcingu Finansowego, funkcji dyrektora finansowego, głównego księgowego na okres zgodny z potrzebami klienta.


Outsourcing Finansowy jest skierowany do podmiotów pragnących skorzystać z ciągłego wsparcia w zakresie finansów oraz doradztwa biznesowego i strategicznego.


Oferujemy możliwość outsourcingu czynności związanych z opracowywaniem analiz finansowych, planów inwestycyjnych, prognoz, oraz innych czynności z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, strategicznej i analiz biznesowych.


Forma rozliczeń na bazie abonamentu, albo kontraktu 3 miesięcznego bądź 12 miesięcznego.


Usługa Outsourcingu Finansowego jest alternatywą dla zatrudniania pracowników na stanowiskach analitycznych w działach finansowych oraz pokrewnych i pozwala przedsiębiorcy na ograniczenie zobowiązań związanych ze stosunkiem pracy poprzez zastąpienie go umową handlową.