otwieramy drzwi do sukcesu

Anioły Biznesu

Pod pojęciem Aniołów Biznesu kryją się prywatni inwestorzy (doświadczeni przedsiębiorcy lub osoby zamożne), którzy wykorzystują swój własny kapitał na finansowanie wybranych przedsięwzięć biznesowych w zamian za pakiet udziałów w firmie. Przedsięwzięcia te charakteryzują się dużym pontencjałem wzrostu wartości.


Podstawowym celem Aniołów Biznesu jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału na etapie "wyjścia z inwestycji" - poprzez sprzedaż posiadanych udziałów przedsiębiorstwa.


Korzyści dla firmy z pozyskania finansowania od Aniołów Biznesu

  • Szybszy rozwój firmy oraz poprawa jej pozycji na rynku dzięki środkom finansowym zainwestowanym przez Anioła Biznesu.
  • Wsparcie merytoryczne przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia biznesu dzięki specjalistycznej wiedzy branżowej oraz umiejetnościom i doświadczeniom posiadanym przez inwestora (know-how).
  • Zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa dzięki obecności w firmie Anioła Biznesu o ugruntowanej pozycji i bardzo dobrej reputacji w środowisku biznesowym.
  • Wsparcie przedsiębiorstwa w pozyskaniu nowych partnerów, klientów oraz kontrahentów dzięki szerokiej sieci kontaktów biznesowych inwestora.

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu w pośredniczeniu w kontaktach z inwestorami i
zapytaj o możliwość pozyskania finansowania od Aniołów Biznesu dla Twojej firmy.