otwieramy drzwi do sukcesu

Fundusze Private Equity

Termin Private Equity (PE) odnosi się do inwestowania w udziały lub akcje przedsiębiorstw nienotowanych jeszcze na giełdzie papierów wartościowych.


Głównym celem funduszy Private Equity jest osiągnięcie zysków ze wzrostu wartości firmy będącej przedmiotem inwestycji w perspektywie 5-7 lat.


"Wyjście z inwestycji" przez fundusze Private Equity dokonuje się zazwyczaj poprzez sprzedaż podmiotu do inwestora branżowego, wykup menedżerski bądź notowanie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (IPO).


Do czego można wykorzystać kapitał pozyskany z funduszy Private Equity?

Środki finansowe pozyskane z funduszy Private Equity mogą posłużyć do:

  • rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa poprzez rozwijanie nowych produktów oraz technologii,
  • zwiększenia kapitału obrotowego firmy,
  • przejęcia części lub całości udziałów innych przedsiębiorstw,
  • poprawy lub wzmocnienia struktury bilansu firmy.

Korzyści dla firmy z pozyskania finansowania z funduszy Private Equity

  • Zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjności w stosunku do innych firm z branży dzięki kapitałowi zainwestowanemu przez fundusz Private Equity.
  • Dostęp firmy do szerokiej wiedzy inwestora z zakresu najlepszych praktyk zarządzania i budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego bogatych, wieloletnich doświadczeń z wcześniejszych projektów biznesowych.
  • Podniesienie wiarygodności firmy na rynku dzięki obecności funduszu Private Equity w przedsiębiorstwie.
  • Wsparcie firmy w pozyskaniu nowych partnerów, klientów oraz kontrahentów dzięki licznym kontaktom biznesowym inwestora.
  • Pomoc w pozyskaniu innych źródeł finansowania przedsiębiorstwa dzięki częstym powiązaniom funduszy Private Equity z instytucjami finansowymi np. bankami.

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu w pośredniczeniu w kontaktach z inwestorami i
zapytaj o możliwość pozyskania finansowania z funduszy Private Equity dla Twojej firmy.